Tankönyvrendelés 2021

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév tankönyvrendeléséről

 

Kedves Telekisek, Kedves Szülők!

Kérem, alaposan tanulmányozzák át az alábbi tájékoztatót a tankönyvrendeléssel kapcsolatban.

 „A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. A 2020/2021-es tanévtől kezdődően az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnt a fizetős tanulói státusz.”

„Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveketa munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.” /4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról/

  • Ez azt jelenti, hogy minden tanulónk minden tankönyvet (a munkafüzetek és munkatankönyvek kivételével) könyvtári kölcsönzéssel (használt vagy új) fog megkapni.
  • A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért azokat a tanév végén le kell adni a könyvtárban.
  • A könyvtári pecséttel ellátott tankönyvekbe beleírni sem ceruzával, sem tollal nem szabad, szövegkiemelőt sem lehet használni. Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, köteles egy új könyvet vásárolni és azt leadni az iskolai könyvtárba.

Természetesen van lehetőség arra, hogy saját tankönyveket vásároljanak, amennyiben nem fogadják el könyvtári kölcsönzéssel a tankönyveket.

  • Azonban a saját tankönyv beszerzése egyénileg történik, azt nem az iskola rendeli, hanem Önöknek kell megvásárolni!
  • A könyveket a Könyvtárellátó webshopjában tudják beszerezni: https://webshop.kello.hu/
  • A 2021/2022-es tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második felétől rendelhetők.  

FONTOS VÁLTOZÁS!

Megszűnt a Szülői Felület. Ezen a felületen lehetett tavaly elfogadni vagy elutasítani a tankönyvrendeléseket.

Idén, mivel mindenki könyvtári kölcsönzéssel kapja a könyveket, így:

  • akik elfogadják könyvári kölcsönzéssel a tankönyveket, azoknak semmit sem kell tenniük.
  • azok viszont, akik szeretnének saját tankönyvet és saját magunkak megveszik, nekik jelezniük kell a Tankönyvlemondó Nyilatkozat beküldésével, hogy mely tankönyveket nem fogadják el könyvtári kölcsönzéssel. Ezek a tankönyvek a rendelésből törlésre kerülnek.

A Tankönyvlemondó nyilatkozatokat kitöltve, aláírva és beszkennelve vagy lefotózva kell elküldeni a molnar.emese@tbg.hu email-címre.

A fájl neve a tanuló neve legyen.

Tankönyvlemondó Nyilatkozat beküldési határideje:

2021. április 22. /csütörtök/ 16 óra

 

Az idegen nyelvi tankönyvek és segédletek később – a nyelvi tesztek után és a csoportbeosztás után – kerülnek megrendelésre, a tankönyvrendelési időszaktól és rendtől eltérő módon. A nyelvvizsga és a nyelvi érettségi kötelezősége miatt minden idegen nyelvi könyv a tanuló saját tulajdona marad!

Bármilyen kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzám az alábbi elérhetőségek egyikén: molnar.emese@tbg.hu vagy a 06 70 776 09 49 telefonszámon /kizárólag 10 és 15 óra között/.

A KELLO SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓJA:

https://www.kello.hu/diakokesszulok/tankonyvellatassal-kapcsolatos-szuloi-tajekoztato-2021-2022-tanev

Molnár Emese – tankönyvfelelős