Tankönyvosztás 2020

Tankönyvosztás 2020/2021.tanév

 

Tankönyvosztás helyszíne: Alagsor, ebédlő

 

Augusztus 24. (hétfő): 10. évfolyam

8:30-10:00 óráig: 10. A

10:00-11:30 óráig: 10. B

12:00-13:30 óráig: 10. C

13:30-15:00 óráig: 10. D

 

Augusztus 25. (kedd): 11. évfolyam

8:30-10:00 óráig: 11. A

10:00-11:30 óráig: 11. B

12:00-13:30 óráig: 11. C

13:30-15:00 óráig: 11. D

 

Augusztus 26. (szerda): 9. évfolyam

8:30-10:00 óráig: 9. A

10:00-11:30 óráig: 9. B

12:00-13:30 óráig: 9. C

13:30-15:00 óráig: 9. D

 

Augusztus 27. (csütörtök): 12. évfolyam

9:00-10:00 óráig: 12. A

10:00-11:00 óráig: 12. B

11:00-12:30 óráig: 12. C

13:00-14:30 óráig: 12. D

 

A 9.NYEK évfolyam számára NINCSEN tankönyvosztás.

 

Kérjük az időpontok szigorú betartását!

A tankönyveket kizárólag a fenti időpontokban lehet átvenni!

 

Fontos változás!

A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz.”

„Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveketa munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.” /4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról/

 

Ez azt jelenti, hogy minden tanulónk minden tankönyvet (a munkafüzetek és munkatankönyvek kivételével) könyvtári kölcsönzéssel (használt vagy új) fog megkapni.

A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért azokat a tanév végén le kell adni a könyvtárban.

A tankönyvekbe beleírni sem ceruzával, sem tollal nem szabad, szövegkiemelőt sem lehet használni. Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, köteles egy új könyvet leadni az iskolai könyvtárba.

A tankönyvekbe pecsét/tulajdonbélyegző nem került, ettől függetlenül az összes tankönyv (munkafüzetek kivételével) az iskola tulajdona.

Amennyiben menet közben bárki meggondolná magát és szeretne saját könyvet, úgy azok beszerezhetőek a KELLO webshopban: https://webshop.kello.hu/ vagy a KELLO Tankönyvcentrumban (Budapest, József körút 63.). Ebben az esetben kérjük szépen a könyvtári könyveket leadni a könyvtárban.