Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tankönyvrendeléséről

Kedves Telekisek, Kedves Szülők!

Kérem, alaposan tanulmányozzák át az alábbi tájékoztatót a tankönyvrendeléssel kapcsolatban.

 Fontos változás!

A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz.”

„Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveketa munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.” /4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról/

  • Ez azt jelenti, hogy minden tanulónk minden tankönyvet (a munkafüzetek és munkatankönyvek kivételével) könyvtári kölcsönzéssel (használt vagy új) fog megkapni.
  • A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért azokat a tanév végén le kell adni a könyvtárban.
  • A könyvtári pecséttel ellátott tankönyvekbe beleírni sem ceruzával, sem tollal nem szabad, szövegkiemelőt  sem lehet használni. Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, köteles egy új könyvet leadni az iskolai könyvtárba.

Természetesen van lehetőség saját tankönyv beszerzésére is.

“Mi a teendő, ha nem tudja, vagy nem akarja az iskolán keresztül rendelni a tankönyveket?
Felhívjuk szíves figyelmüket a webshop.kello.hu oldalunkon található rendelési lehetőségre, melyet regisztráció nélkül is igénybe vehetnek. Webshopunkban a 2020/2021-es tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második felétől rendelhetők. “

A tankönyvrendelésről menetéről:

A tankönyvrendeléseket a KELLO szülők részére kialakított felületén (szuloifelulet.kello.hu) tudják majd jóváhagyni vagy elutasítani!

A felület használatát bemutató Kézikönyv és a regisztrációról készült tájékoztató anyag a Dokumentumok menüben található meg.

 

Kérem, hogy nagyon alaposan gondolják át a tankönyvrendelést, ha saját példányt vásárolnak valamiből, akkor mindenképpen utasítsák el annak a tankönyvnek az iskola általi beszerzését!

 

Amennyiben az adott tankönyv megrendelését jóváhagyja, válassza, a Jóváhagy opciót. Amennyiben az adott tankönyv megrendelését nem kéri (pl. gyermeke megörökölte valakitől vagy saját példányt szereznének be), akkor válassza az Elutasít opciót.”

“Gyermekének rendelését ugyan bármikor megtekintheti, de jóváhagyni csak akkor tudja, ha az iskolai Tankönyvfelelős kiküldte a rendelést szülői jóváhagyásra.”

A felületen ezt a jóváhagyásra vár státusz fogja Önöknek jelezni.

A tankönyvrendeléseket 2020. április 16-án, csütörtökön 9 órakor fogjuk elküldeni Önöknek jóváhagyásra.

Kérjük, hogy figyeljék az oldalt és a státusz megjelenése esetén igazolják vissza a rendelést legkésőbb eddig az időpontig:

Határidő: 2020. április 20. /hétfő/ estig

 Az idegen nyelvi tankönyvek és segédletek később – a nyelvi tesztek után és a csoportbeosztás után – kerülnek megrendelésre, a tankönyvrendelési időszaktól és rendtől eltérő módon. A nyelvvizsga és a nyelvi érettségi kötelezősége miatt minden idegen nyelvi könyv a tanuló saját tulajdona marad!

Bármilyen kérdésük, problémájuk van, forduljanak az iskola tankönyvfelelőséhez az alábbi elérhetőségek egyikén: molnar.emese@tbg.hu vagy a 06 70 776 09 49 telefonszámon /kizárólag 10 és 15 óra között/.

https://www.kello.hu/diakokesszulok/tankonyvellatassal%20kapcsolatos%20szuloi%20tajekoztato%202020-2021%20tanev