SQL – nem választó lekérdezések

Frissítő (adatmódosító) lekérdezés

A parancsunk az UPDATE.

UPDATE táblanév SET mező1=érték1, mező2=érték2 [WHERE feltétel]

A táblanév a táblán neve, és a SET parancs után felsoroljuk, milyen mező[k]nek kell megváltozni[uk]. A legtöbb esetben nem mindegyiknek, így a WHERE paranccsal szűrhetjük a rekordokat. Példa lent.

Adatok beillesztése

A parancsunk az INSERT

INSERT INTO táblanév(mező1, mező2, ….) VALUES (érték1, érték2, …)

A tábkanév után meg kell adnunk, hogy milyen mezőkbe, a VALUES után, hogy RENDRE milyen értékeke kerüljenek. Ügyelni kell a sorrendre, az értékek olyan sorrendbe érkezzenek, amiben a táblanév után meghatároztuk!

Rekordok törlése

A parancs a DELETE

DELETE FROM táblanév [WHERE feltétel]

A WHERE feltétel-t [ ] közzé írtam, tehát nem kötelező, de vigyázzunk, mert ha elmarad, minden rekordot törlünk a táblából!

Példa:

Adott egy tanulok nevű adattábla:

tanulok

ID nev evfolyam osztaly atlag
1 Kis Béla 10 A 4,5
2 Kis Boglárka 10 B 3,89
3 Aranyos Aladár 9 A 3,48
4 Zsuppán Aranka 10 A 5
5 Neholovics Béla 9 A 2,89
6 Turi Zsófia 10 B 4,29
7 Gerő Imola 10 A 5
8 Barabás Imre 9 B 4,11
9 Kiss Lajos 10 B 3,12
10 Nagy Lajos 10 B 3,40
 1. A 3-as ID-vel rendelkező tanulónak az évfolyama téves! Javítsuk 10-re
  UPDATE tanulok SET evfolyam=10 WHERE ID=3__________________________________
 2. Kőmíves Kelemen 9.B osztályos tanuló, kinek az átlaga 4,77 hiányzik. Pótoljuk!
  INSERT INTO tanulok(nev,evfolyam,osztaly,atlag) VALUES („Kőmíves Kelemen”,9,”B”,4,77)__
  Megjegyzés: Az ID mező egy Számláló típusú érték, automatikan kap értéket, ezért nem szerepelt)
 3. Töröljük Kiss Lajos 10.B osztályos tanulót a táblából!
  DELETE FROM tanulok WHERE nev=”Kiss Lajos” AND evfolyam=10 AND osztaly=”B”________