Nyelvtan előkészítő témakörei

alkalom

dátum

témakör

1

 2020.11.04.

 Bevezetés. A központi felvételi. A nyelvi szintek.

2

 2020.11.11.

 Szövegértési feladatok. Hangtani ismeretek.

3

 2020.11.18.

 A szavak hangalakja és jelentése. Szövegértési feladatok. Gyakorló feladatok.

4

 2020.11.25.

A szófajok. Gyakorló feladatok. 

5

 2020.12.02.

 A szószerkezetek. A mondat és a mondatfajták.

6

 2020.12.09.

 Mondattani ismeretek, mondatelemzés. Szövegértési feladatok.

7

 2020.12.16.

 Az összetett mondatok. Alá- és mellérendelés. Gyakorlás.

8

 2021.01.06.

 A szöveg. Szövegkohézió. Gyakorlás. Szövegértési és szövegalkotási feladatok.

9

 2021.01.13.

 Felvételi feladatok gyakorlása. Szövegértési- és alkotási feladatok.

10

 2021.01.20.

 A tanultak rendszerezése, ismétlése. Felvételi feladatok gyakorlása.