Magyar előkészítő a nyolcadikosok számára (2019-20)

Foglalkozások a 8. osztályosok részére Magyar nyelv tantárgyból (felvételi előkészítő)

Ideje: 2019. október 24-2020. január 16., minden csütörtökön 15.15-16.45.

alkalom dátum témakör
1 2019.10.24. Bevezetés. A központi felvételi. A nyelvi szintek.
2 2019.11.07. Szövegértési feladatok. Hangtani ismeretek.
3 2019.11.14. A szavak hangalakja és jelentése. Szövegértési feladatok. Gyakorló feladatok.
4 2019.11.21. A szófajok. Gyakorló feladatok.
5 2019.11.28. A szószerkezetek. A mondat és a mondatfajták.
6 2019.12.05. Mondattani ismeretek, mondatelemzés. Szövegértési feladatok.
7 2019.12.12. Az összetett mondatok. Alá- és mellérendelés. Gyakorlás.
8 2019.12.19. A szöveg. Szövegkohézió. Gyakorlás. Szövegértési és szövegalkotási feladatok.
9 2020.01.09. Felvételi feladatok gyakorlása. Szövegértési- és alkotási feladatok.
10 2020.01.16. A tanultak rendszerezése, ismétlése. Felvételi feladatok gyakorlása.