Közzétételi lista

a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) és (3) bekezdése előírásai alapján

(1) A  nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót: TBG_felvételi_tájékoztató_2018
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Átjelentkezés esetén a beiratkozás folyamatos (kivéve a félév és a tanév vége előtti egy hónapot.) A rendes felvételi eljárásban Intézményünk munkarendje szerint 2019. június 21-én (pénteken) 10.00 és 18.00 óra között esedékes.
Az engedélyezett osztályok száma 18, az engedélyezett csoportbontások száma a 2018/19-es tanévben. 166.

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is nincs ilyen
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait nincs ilyen
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, Az Intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.25 órától este 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola épületének további használatát az intézményvezető engedélyezheti, a házirendben meghatározott módon. Amennyiben az épületben rendezvény zajlik, legfeljebb 22 óráig nyitva tarthat az Iskola, amennyiben az adott rendezvény a havi munkarendben szerepel.
TBG_munkaterv_2018_2019
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, 2017-ben várható pedagógiai szakmai ellenőrzés
g) a szervezeti és működési szabályzatot  a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. Szervezeti és Működési Szabályzat 2018.
A házirend és mellékletei
Pedagógiai_program_2018_08

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, A pedagógusok végzettsége
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, NOKS-adatok NOKS
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, kompetencia-2012
kompetencia-2013
kompetencia-2014
kompetencia-2015
kompetencia-2016Kompetencia2017_OKM2017
netfit-2014-15
netfit-2015-16
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, Lemorzsolódás_táblázat2018
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, erettsegi-2013-osz
 erettsegi-2013-tavasz
erettsegi-2014-osz;
erettsegi-2014-tavasz
erettsegi-2015-osz;
erettsegi-2015-tavaszÉrettségi eredmények_2016_2017

Érettségi eredmények_2017_2018

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, Tanórán-kívüli-foglalkozások_18-19
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, feltöltés alatt
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, A következő linkre kattintva letölthető a teljes pedagógiai program a helyi tanterv mellékleteivel együtt (zip), amelyekben megatlálhatók a tantárgyak évfolyamonkénti követelményei: Pedagógiai_program_2018.
A 2018/19-es tanévben az osztályozóvizsgák időpontjai:

  • féléves osztályozó vizsgák: 2019. január 17-23.
  • végzős diákok és előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája: 2019. április 24-május 02.
  • év végi osztályozó vizsgák: 2019. június 03-07.
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. Osztálylétszámok

Csatolmányok