Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Azok a tanulók, akik 2017. szeptember hónaptól igénybe szeretnék venni az intézményi étkezést, kérjük, az alábbi nyilatkozatokat kitöltve adják le az intézményben.

„Igénybejelentő az étkezés típusáról és térítési díj befizetés módjáról

Amennyiben a tanuló kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult, kérjük az alábbi mellékletet is kitölteni.

  1. számú melléklet („NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez”)

A nyilatkozathoz kérjük csatolni a jogosultság megállapítására vonatkozó határozat másolatát. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-határozat, Magyar Államkincstár határozata)

Azok a tanulók, akik az előző tanévben csekkes befizetési módot választottak az étkezési díj befizetésére, a kitöltött nyilatkozat leadása után a szeptember hónapra kiállított csekket, az intézményben augusztus 14-től átvehetik.

Ebédbefizetés szeptember hónapra

Weben keresztül átutalással augusztus 25-ig, csekkes befizetés esetén augusztus 20-ig.

2017. szeptember 1 – 30-ig összesen 21 nap

teljes menza:      7980 Ft               21 napra

kedvezményes:  3990 Ft              21 napra

 

Gábor Annamária, Tatárkáné Szecskó Mária

ebédfelelősök

nyilatkozat

Igénybejelentő az étkezés típusáról