Dokumentumok

Tájékoztató anyagok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseivel kapcsolatos tudnivalókról

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

Fenntartói tájékoztató

 

Intézményi alapdokumentumok:

A tanév helyi rendje (2018/19)

Házirend

 

Pedagógiai_program_2018

Pedagógiai program és a mellékletei (helyi tantervek)

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018.

TBG szakmai alapdokumentum 2017.09.01.

Alapító okirat

 

Nyomtatványok:

Igazolás mindennapos testnevelésről valofelmentés

Magántanulói kérelem

Jogviszony szüneteltetés kérelem

Tantárgyi felmentés kérelem

Áthelyezési kérelem

Jelentkezési lap az osztályozó vizsgákhoz

Átvételi kérelem

Érettségi másodlat iránti kérelem

Gimnáziumi bizonyítvány másodlat iránti kérelem

 

 

 

Csatolmányok