Átjelentkezés iskolánkba

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTJELENTKEZÉS MENETÉRŐL


Sajnálattal értesítjük az átjelentkezni szándékozókat, hogy iskolánkba a 9. és a 10. évfolyamra létszámtelítettség miatt nem áll lehetőségünk átvételre. 11. és 12 évfolyamokra még tudunk fogadni diákokat az alábbi feltételekkel:


Jelentkezési lap ÁTJELENTKEZŐKNEK (letöltése)

Átjelentkezés tanév elején:

  • Új tanévre augusztus 15-ig várjuk az átjelentkezésről szóló szándéknyilatkozatot (a mellékletben található kitöltött jelentkezési lapot (Átjelentkező adatlapa diák eddigi bizonyítványainak másolatával az info@tbg.hu címre.
  • Az átjelentkező vizsga pontos időpontjáról és helyéről emailben adunk tájékoztatást augusztus folyamán, illetve az iskola honlapján (tbg.hu) is megtalálható majd ez az információ.

Átjelentkezés tanév közben:

  • Szeptember 15-ig, illetve félévkor január 31-ig lehetséges, a mellékletben található kitöltött jelentkezési lapot és a diák eddigi bizonyítványainak másolatát elküldve az info@tbg.hu címre.  
  • Az átjelentkező vizsga pontos időpontjáról és helyéről a Titkársággal történt egyeztetés után emailben adunk tájékoztatást.

Átjelentkező vizsga:

  • A jelentkezők írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, ennek témája az aktuális / aktuálisan befejezett tanév anyagára vonatkozik,
  • részt vesznek egy szaktárgyi elbeszélgetésen a választott tagozatnak megfelelően (nyelvi előkészítős osztályban nyelvi szintfelmérés történik).
  • A három részvizsga összesített eredménye alapján születik döntés a diák átvételéről.

Tagozataink:

9. és 10. évfolyamon:
történelem,
matematika,
fizika,
magyar,
biológia – kémia komplex

11. évfolyam: 
matematika/fizika (itt még van hely)

történelem/magyar

matematika/történelem

biológia

12. évfolyam

általános tantervű

angol

biológia

történelem

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az adott tagozatra való átjelentkezés fogadása az osztálylétszámtól is függ! 

Nyelvoktatás

Intézményünkben második idegen nyelvként olaszt, németet és franciát lehet választani. Amennyiben a diák ezek közül a nyelvek közül egyiket sem tanulta, úgy átvétele esetén vállalja, hogy az általa választott nyelvből a tanév végéig pótolja a lemaradását, és osztályozó vizsgát tesz belőle. Ugyanez a helyzet akkor is, ha nagyon nagy az elmaradása a nyelvi csoport tudásszintjéhez képest.

További feltételek

  • Amennyiben a tanuló olyan tagozatra jelentkezik, melyet eddig nem tanult emelt óraszámban / emelt szinten, átvétele esetén vállalja, hogy a szaktanárral egyeztetett későbbi időpontban különbözeti vizsgát tesz belőle.
  • Az átjelentkező tanuló – átvétele esetén – köteles a szaktanárral egyeztetett időpontban osztályozó vizsgát tenni a helyi tantervben rögzített olyan tantárgyból, amelyet korábban nem tanult.

Jelentkezési lap ÁTJELENTKEZŐKNEK (letöltése)

Csatolmányok