Átjelentkezés iskolánkba

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTJELENTKEZÉS MENETÉRŐL


Sajnálattal értesítjük az átjelentkezni szándékozókat, hogy iskolánkba a 9. és a 10. évfolyamra létszámtelítettség miatt nem áll lehetőségünk átvételre. 11. és 12 évfolyamokra még tudunk fogadni diákokat az alábbi feltételekkel:


Jelentkezési lap ÁTJELENTKEZŐKNEK (letöltése)

Átjelentkezés tanév elején:

  • Új tanévre augusztus 15-ig várjuk az átjelentkezésről szóló szándéknyilatkozatot (a mellékletben található kitöltött jelentkezési lapot (Átjelentkező adatlapa diák eddigi bizonyítványainak másolatával az info@tbg.hu címre.  
  • Az átjelentkező vizsga pontos időpontjáról és helyéről emailben adunk tájékoztatást augusztus folyamán, illetve az iskola honlapján (tbg.hu) is megtalálható majd ez az információ.

Átjelentkezés tanév közben:

  • Szeptember 15-ig, illetve félévkor január 31-ig lehetséges, a mellékletben található kitöltött jelentkezési lapot és a diák eddigi bizonyítványainak másolatát elküldve az info@tbg.hu címre.  
  • Az átjelentkező vizsga pontos időpontjáról és helyéről a Titkársággal történt egyeztetés után emailben adunk tájékoztatást.

Átjelentkező vizsga:

  • A jelentkezők írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, ennek témája az aktuális / aktuálisan befejezett tanév anyagára vonatkozik,
  • részt vesznek egy szaktárgyi elbeszélgetésen a választott tagozatnak megfelelően (nyelvi előkészítős osztályban nyelvi szintfelmérés történik).
  • A három részvizsga összesített eredménye alapján születik döntés a diák átvételéről.

Tagozataink:

9. és 10. évfolyamon:
történelem, 
matematika, 
fizika,
magyar, 
biológia – kémia komplex

11. és 12. évfolyam: 
általános tagozatú nyelvi előkészítős osztály, 
angol, 
magyar-média, 
történelem, 
biológia.

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az adott tagozatra való átjelentkezés fogadása az osztálylétszámtól is függ! 

Nyelvoktatás

Intézményünkben második idegen nyelvként olaszt, németet és franciát lehet választani. Amennyiben a diák ezek közül a nyelvek közül egyiket sem tanulta, úgy átvétele esetén vállalja, hogy az általa választott nyelvből a tanév végéig pótolja a lemaradását, és osztályozó vizsgát tesz belőle. Ugyanez a helyzet akkor is, ha nagyon nagy az elmaradása a nyelvi csoport tudásszintjéhez képest. 

További feltételek

  • Amennyiben a tanuló olyan tagozatra jelentkezik, melyet eddig nem tanult emelt óraszámban / emelt szinten, átvétele esetén vállalja, hogy a szaktanárral egyeztetett későbbi időpontban különbözeti vizsgát tesz belőle.
  • Az átjelentkező tanuló – átvétele esetén – köteles a szaktanárral egyeztetett időpontban osztályozó vizsgát tenni a helyi tantervben rögzített olyan tantárgyból, amelyet korábban nem tanult.

Jelentkezési lap ÁTJELENTKEZŐKNEK (letöltése)

 

 

Csatolmányok