Külföldi nyelvtanulási program

      Külföldi nyelvtanulási program bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy terveink szerint közel 250 9Ny, 9. és 11. évfolyamos diákunkkal fogunk részt venni a külföldi nyelvtanulási programban angol, német és francia nyelvterületen.

Október óta zajlik a szervezőmunkánk, aminek folyományaként minden nyelvből minden jelentkező diákunk számára rendelkezünk visszaigazolt nyelviskolai hellyel. Már megtörtént a csoportok kialakítása, minden résztvevő diákunk tájékoztatást kapott az utazása időpontjáról és a tanfolyama helyszínéről. 

A szervezés jelenlegi fázisában a programmal kapcsolatban a következő információkkal rendelkezünk.

Várhatóan február közepén nyílik meg az a pályázati felület, ahová a már beszerzett nyelviskolai visszaigazolásokat kell majd feltöltenünk. 

A pályázati felületre kell majd az iskolának a diákok és a kurzusok adatait bevinnie, ezt követően a rendszer szülői beleegyező nyilatkozatot generál. Ennek tartalmát a Tempus Közalapítvány határozza majd meg, mi az alábbi információkkal rendelkezünk jelenleg.

 • A kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ezért a programban való részvételéhez, illetve a program célországaiban történő csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülőknek (vagy gondviselőnek, törvényes képviselőnek) hozzá kell járulnia.
 • A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülnek a tanulmányút megvalósítása érdekében (maximum 2000 EUR / kb. 670.000 Ft – a pontos összeg a nyelvtanfolyami díj), azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, a támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót, illetve súlyos fegyelmi vétséget követ el (pl. alkohol- vagy drogfogyasztás). A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a szülő(k) vagy gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.
 • A Nyilatkozatot kizárólag a pályázati felületről fogjuk tudni letölteni, kizárólag azután, hogy megnyílt a pályázati felület.
 • A Nyilatkozat hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.
 • Csoportos pályázatok esetében a szülő(k)/törvényes képviselő a pályázó intézmény kijelölt munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be nyilatkozatát.
 • A szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljes körű pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal).
 • Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni.

Iskolai csoport minimum 8 főtől indítható (8 diákonként 1 kísérőtanárral), ezért az esetleges visszalépés az egész csoport utazását veszélyeztetheti. Amennyiben már most látják, hogy mégsem szeretnének  hozzájárulni gyermekük részvételéhez, akkor kérem, jelezzék mihamarább, mert jelenleg lehet még olyan diákunk az iskolában, akinek a már lefoglalt nyelviskolai helyet át tudjuk adni.

Kérem, vegyék figyelembe, nyári programjuk szervezésénél, hogy

 • várhatóan repülővel fognak tudni utazni az angolos és franciás csoportok, tehát a megadott kezdőnapon kell indulnunk és a távozás napján érkezünk haza;
 • ennek jogi feltételeivel kapcsolatban még tárgyalásban van az iskola a Tankerülettel;
 • amennyiben a közbeszerzési értékhatár elérése miatt nem válik lehetővé a kellő számú repülőjegy beszerzése, akkor az utazás 1 nappal hamarabb kell, hogy elinduljon és csak 1 nappal később érünk haza;
 • az utazás szervezése csak a pályázat megnyerését követően indulhat el, tehát leghamarabb márciusban.

Jelenleg ennyi információval rendelkezünk és amennyiben elindul a pályázati felület és lehetőségünk lesz a szülői beleegyező nyilatkozatokat letölteni, azonnal tájékoztatni fogjuk Önöket a további teendőkről.