Felvételi tételek a 2019/20-as tanévben történelem tantárgyból

  1. Athén és Spárta
  2. Magyar honfoglalás és államalapítás
  3. A feudális társadalom,a  középkori város
  4. A nagy földrajzi felfedezések és hatásai
  5. Az ipari forradalom és következményei
  6. A reformkor; Széchenyi és Kossuth
  7. Az 1848-as forradalom és az áprilisi törvények
  8. A kiegyezés és a dualizmus
  9. Az első világháború és az azt lezáró békék
  10. A trianoni békediktátum