Dokumentumok

Tájékoztató anyagok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseivel kapcsolatos tudnivalókról 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében 
Fenntartói tájékoztató

Nyomtatványok

Intézményi alapdokumentumok:
Alapító okirat
Nyilvántartásba vétel
Szervezeti és Működési Szabályzat 2018.
TBG szakmai alapdokumentum 2019.09.05
A házirend és mellékletei
Csengetési rend
Pedagógiai Program
Tanév helyi rendje 2020-21

Pedagógiai program mellékletei (helyi tantervek)
ABCD ének-zene
ABCD testnevelés
ABCD-foldrajz
AD informatika négyéves
AD informatika ötéves
B informatika négyéves
B informatika ötéves
biológia_helyi tanterv_általános tagozat
biologia-biokem-helyi-tanterv
biologia-biotag-helyi-tanterv
C informatika négyéves
C informatika ötéves
EK informatika
etika
Fizika tagozat helyi tanterv 4-4-4-2 óra 
Fizika helyi tanterv általános tantervű osztályok számára heti 2-2-2 óra
helyi_tanterv TBG társadalomismeret
kémia emelt szintű érettségi felkészítő 11-12. évfolyam
Kémia gimn 9-10 2+2 (1)
Kémia gimn 9-10 2+3
Matematika helyi tanterv általános tantervű osztályok számára heti 3-3-3-3 óra
Matematika tagozat helyi tanterve
Média helyi tanterv_nt
Német 2. idegennyelv_ négyéves évfolyam
Német NYEK 2. idegennyelv_ötéves évfolyam
Német NYEK Idegennyelvi tagozat_ ötéves.docx
TBG történelem-tagozat
TBG Életvitel
TBG énekzene helyitanterv 20130221[1]
TBG énekzene helyitanterv tagozat 20130221[1]
TBG francia_helyi tanterv
TBG Helyi tanterv Angol nyelv 2019
TBG Informatika
TBG magyar HELYI TANTERV
TBG művészettörténet
TBG német nyelv helyi tanterv
TBG Olasz nyelv
TBG Rajz
TBG testnevelés helyi tanterve a 9. évfolyam részére.(heti 5 óra) 2013
TBG testnevelés helyi tanterve a 10. évfolyam részére.(heti 5 óra) 2013
TBG testnevelés helyi tanterve a 11. évfolyam részére.(heti 5 óra) 2013.doc2
TBG testnevelés helyi tanterve a 12. évfolyam részére.(heti 5 óra) 2013.doc2
TBG Történelem (gimnázium 2+2+3+3 óra)
TBG Történelem (gimnázium 3+2+3+3 óra)
TBG_foldrajz_9-10_g TÖRTÉNELEM NYEK helyi tanterv
Vizuális kultúra

Nyomtatványok:
Meghatalmazás
Igazolás mindennapos testnevelésről való felmentés
Magántanulói kérelem (új)
Jogviszony szüneteltetés kérelem (új)
Tantárgyi felmentés kérelem (új)
Áthelyezési kérelem (új)
Jelentkezési lap az osztályozó vizsgákhoz
Átvételi kérelem (új)
Érettségi másodlat iránti kérelem (új)
Gimnáziumi bizonyítvány másodlat iránti kérelem (új)
Tájékoztatás tanköteles korú gyermekek iskola-egészségügyi ellátásáról
Tájékoztató a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumról
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Csatolmányok