Dokumentumok

Tájékoztató anyagok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseivel kapcsolatos tudnivalókról 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében 
Fenntartói tájékoztató

Nyomtatványok

Intézményi alapdokumentumok:
Alapító okirat
Nyilvántartásba vétel
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.
TBG szakmai alapdokumentum 2021.09.05
A házirend és mellékletei
Csengetési rend
Pedagógiai Program
Tanév helyi rendje 2021-22

Pedagógiai program mellékletei (helyi tantervek)

 1. Angol nyelv
 2. Biológia
 3. Digitális kultúra és informatika
 4. Életvitel
 5. Etika
 6. Fizika
 7. Földrajz
 8. Francia_nyelv
 9. Kémia
 10. Magyar nyelv és irodalom
 11. Matematika 
 12. Mozgóképkultúra és médiaismeret
 13. Olasz nyelv
 14. Történelem és társadalomismeret
 15. Testnevelés
 16. Vizuális kultúra

Nyomtatványok:
Meghatalmazás
Igazolás mindennapos testnevelésről való felmentés
Magántanulói kérelem (új)
Jogviszony szüneteltetés kérelem (új)
Tantárgyi felmentés kérelem (új)
Áthelyezési kérelem (új)
Jelentkezési lap az osztályozó vizsgákhoz
Átvételi kérelem (új)
Érettségi másodlat iránti kérelem (új)
Gimnáziumi bizonyítvány másodlat iránti kérelem (új)
Tájékoztatás tanköteles korú gyermekek iskola-egészségügyi ellátásáról
Tájékoztató a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumról
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről