c# adattípusok

Egyszerű adattípusok

adattípus tárolt adat
string karakterlánc (szöveg)
char karakter
byte 8 bites előjel nélküli egész szám (0-255 közé eső egész számok)
int 32 bites előjeles egész szám
float tört szám
double nagy tört szám
bool logikai értékek

Egy változó deklarálása:

adattípus elnevzés;

Esetleg:

adattípus elnevezés=kezdőérték;

Példa:

string név;
byte évfolyam=9;
bool mindent_tudok_már=false;

Összetett adattípusok

Tömb

Több, azonos típusú, megadott elemszámú adatot foglal egybe.

Egy tömb deklarálása:

adattípus [] elnevezés = new adattípus[elemszám];

példal. egy 35 fős osztály névsora (természetesen szövegekből fog állni)

string [] névsor=new string[35];

A tömb elemeit a sorszámuk alapján érhetjük el. A sorszámozás 0-val kezdődik.

Például:

névsor[0]=”Ábel Anita”;

Kérdés: Hanyadik lesz a névsorban az utolsó? (Végh Ödön)

(mivel 35 fős osztályról volt szó, és a sorszámozás 0-val kezdődik, igy a megoldás 34.)

névsor[34]=”Végh Ödön”;

Lista

Több, azonos típusú adatot foglal egybe.

Egy lista deklarálása:

List<adattípus> elnevezés = new List<adattípus>();

példal. egy 35 fős osztály névsora (természetesen szövegekből fog állni)

List<string> osztálynévsor = new List<string>();

A tömb elemeit a sorszámuk alapján kérdezhetjük le. A sorszámozás 0-val kezdődik. A Lista bővítés az Add paranccsal történik ami a lista végére illeszt egy elemet. Az aktuális elemszámról a .Count tulajdonság informál

Például:

osztálynévsor.Add(“Ábel Anita”);

Conole.WriteLine(“A lista elemszáma {0}”, osztálynévsor.Count); // 1 jelenik meg a képernyőn

Struktúra (rekord)

Amennyiben több, jellemzően különböző típusú adatot szeretnénk egyszerre kezelni, akkor használhatunk Struktúrát. Például egy nevet (String) és egy pontszámot (int).

Használata:

namespace adattipusok
{
   struct nyolcadikos
   {
       public string név;
        public int pont;
        public nyolcadikos(string név, int pont)
        {
            this.név = név;
            this.pont = pont;
         }
    }
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
            nyolcadikos jelentkezo1 = new nyolcadikos(“Kis Ede”, 159);
            Console.WriteLine(jelentkezo1.név); // Kis Ede jelenik meg
      }
  }
}

Osztály

Úgy tudod elképzelni, mint egy kiterjesztett struktúrát. Itt már ténylegesen befolyásolhatod azt, hogy hogyan jöjjön létre, hogyan szünjön meg, milyen eljárások, függvények értelmezhetőek rajta. Lehet egy osztályt továbbgondolni, hangolni a hozzáféréseket, de ezeket a finomságokat egyetem fogjátok megtanulni… 🙂

Az osztály használat a mi szintünkön nagyjából ugyanaz, mint a struktúráé.

namespace osztaly
{
  class nyolcadikos
  {
      public string név { get; set; }
      public int pont { get; set; }
      public nyolcadikos(string név, int pont)
      {
          this.név = név;
          this.pont = pont;
      }
   }
   class Program
    {
       static void Main(string[] args)
      {
           nyolcadikos jelentkezo1 = new nyolcadikos(“Kis Ede”, 159);
           Console.WriteLine(jelentkezo1.név); //megjelenik Kis Ede
       }
    }
}