Adatbázis fogalmak

Adat

Rögzített ismeret 

Információ 

Új ismeret a felhasználó számára 

Adatbázis 

A tárolt adatok, és az azok közötti összefüggések rendszere 

Adatbáziskezelő-rendszer 

Az adatok kezelést (rögzítés, biztonságos tárolás, keresés, törlés) végző informatikai alkalmazás 
Például: 

 • Oracle Database Server (a legnagyobb) 
 • Microsoft SQL Server 
 • Postgre SQL (Letölthető), MySQL 
 • Microsoft Office ACCESS (ezt tanuljuk) 
 • DBase, Clipper, Paradox 

Egyed (Entitás) 

Az, amiről adatokat tárolunk 

Tulajdonság 

Az egyed egy jellemző adata 
Egyszerű, vagy Összetett: Az adatbázis építésekor ki kell derülnie, hogy egy adat (pl lakcím) egyszerű, vagy összetett. Ha kell külön a pl. a Város, akkor összetett, ha nem, akkor egyszerű 
Egyértékű vagy Többértékű: Pl. Telefonszám (egyértékű), vagy Telefonszámai (többértékű) 

Előfordulás 

Az egyed egy konkrét értéke 

Adatmodell 

Az egyedek, a tulajdonságok és a kapcsolat megadásának módja 
Wikipédia (angol nyelv)  

 • Hierarchikus 
 • Hálós 
 • Relációs  (Ezt valósítja meg az ACCESS)
 • Objektum-orientált (Így dolgozik Az Oracle DB Server)

Relációs adatmodell 

 • Az adatok táblákban helyezkednek el, melyeknek egyedi nevük van 
 • A táblák oszlopaiban az egyedek tulajdonságai, egyedi nevük van  és azonos típusúak
 • A sorok és oszlopk sorrendje tetszőleges 
 • Nincs két egyforma sor 

Elnevezések:  
oszlopok <=> mezők 
sorok <=> rekordok 

Kulcs 

Azon mezők halmaza, mely egyértelműen meghatároz egy rekordot 

A normalizálás 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/kapcsolatok-tablak-kozott/normalizalas