ACCESS Összesítések

Ha a táblázat egy oszlopán (mezőjén) szeretnénk műveletet végrehajtani, akkor van szükségünk összesítésekre. Ehhez be kell kapcsolnunk az Összesítési lehetőségeket.

Összesítés Mikor használjuk
Group By Csoportosítskor. Minden érték csak egyszer fog szerepelni
SUM Az adott oszlop összegét számíthatjuk ki
AVG Az adott oszlop átlagát számíthatjuk ki
MIN Az oszlopban legkisebb elemet adja meg
MAX Az oszlopban legnagyobb elemet adja meg
COUNT Megszámolja az elemeket
WHERE Feltétel esetén használjuk

A MIN és a MAX függvények “csapdájáról”:

Gyakran esnek az újoncok abba a hibába, hogy a MIN vagy MAX függvényeket összefüggések keresésére használják, rosszul. Például, ha egy adatbázisban tároltuk a belépés évét és a neveket, akkor írassuk ki, hogy ki volt aki a legkorábban lépett be. Összesítéssel válasszuk ki a MIN értéket, és mellé rakjuk a Nev mezőt.

ÉS NEM MŰKÖDIK!

Miért is nem? Rossz az ACCESS?

Nem. Mi működünk rosszul. Olvassuk le a fenti rácsot! Nevenként csoportosítva, írasd ki a legkisebb értéket. Vagyis minden névhez a legkisebbet. De ugye nem ez volt a feladat. Akkor a MIN-t nem is használhatjuk a feladat megoldására? De igen! Listázzuk ki a legkisebbet, mentsük el, ez lesz a segédlekérdezésünk. Egy másik lekérdezésnél pedig hívjuk be a tábla mellé a segédlekérdezésünket, és a feltételünknél mondjuk azt, hogy a belépés éve legyen egyenlő a segédlekérdezés értékével.

VAN MÁS MÓDSZER?

“Leg” típusú lekérdezések

Leg típusú lekérdezéseknél (legnagyobb, legkisebb, legöregebb, stb…), úgy járhatunk el, hogy a kérdéses mező szerint rendezünk, és a visszatérést 1-re állítjuk:

Megjegyzés: A Visszatérésnél be kell írnunk az 1-et. Illetve holtverseny esetén mégsem egy lesz a visszatért érték…