ACCESS operátorok

Access operátorok

Aritmetikai operátorok

+

Összeadás

Kivonás

*

Szorzás

/

Osztás

\

Maradékos osztás hányadosa

^

Hatványozás

Pl

Mező

Évfolyam

Tábla

Diaklista

Módosítás

[Évfolyam]+1

Feltétel

 

Vagy

 

A tanulók évfolyamának növelése eggyel.

Összehasonlító operátorok

Nagyobb

>=

Nagyobb, vagy egyenlő (legalább)

=

Egyenlő (alapértelmezett, elhagyható)

Kisebb

<=

Kisebb, vagy egyenlő (legfeljebb)

<> 

Nem egyenlő

 

Mező

Évfolyam

Tábla

Diaklista

Rendezés

 

Megjelenítés

 

Feltétel

>=10

Vagy

 

A legalább tizedikes tanulókra igaz

Logikai operátorok

AND

 ÉS (Csak akkor igaz, ha minden operandusa igaz)

OR

VAGY (Csak akkor hamis, a egyik operandusa sem igaz)

NOT

NEM (Minden, ami nem olyan)

 

Mező

Évfolyam

Tábla

Diaklista

Rendezés

 

Megjelenítés

 

Feltétel

9 OR 12

Vagy

 

A kezdő vagy végzős évfolyamra igaz

 

Összefűző operátorok

&

Összefűz két értéket

+

Összefűz két értéket, ha bármelyik NULL, akkor a végeredmény is NULL

 

Mező

[Évfolyam] & „.”& [Osztály]

Tábla

Diaklista

Rendezés

 

Megjelenítés

 

Feltétel

 

Vagy

 

A tanulók osztályának teljes megjelenítése: pl. 10.A

 

Speciális operátorok

Is Null

 Nem üres érték

Between

Két érték köznötti értékekre igaz. A szélsőértékek benne vannak. Használata: Between érték1 AND érték2

In

Egy halmazba tartozás esetén igaz.Használata:  In (érték1, érték2, …)

Like

Helyettesítő karakterek esetén szövegekre. A * bármennyi, bármilyen karaktert helyettesít, a ? egy darabot. [] között fel lehet sorolni azokakat az értékeket, melyeket elfogadunk. Pl.: Like “Pálf[i,y] Zsolt”

 

Mező

Név

Tábla

Diaklista

Rendezés

 

Megjelenítés

 

Feltétel

Like “* Blanka”

Vagy

 

Minden Blanka keresztnevű (egész pontosan az utolsó keresztneve Blanka. Hogyan nézne ki Akkor, ha a Blanka keresztnév szerepel a nevében?  Igen, Like “* Blanka” Or “Like “* Blanka *”)