A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről

      A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Iktatószám: VIII/1675-2/2020/KOAT Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) EMMI határozatban, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt. Annak érdekében, hogy az új munkarendre történő áttérés minél inkább zökkenőmentes legyen, szeretném Önt tájékoztatni az alábbiakról.

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Hangsúlyozom, hogy ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az intézményeknek és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igényló formában történik. Ezt oly módon kell megszervezni, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülök, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A megszervezés azt jelenti, hogy egyeztetés alapján ebben természetesen nem állami fenntartású intézmények is részt vehetnek.

Mivel a munkavégzés folyamatos, a pedagógusoknak a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is jár a munkabér.

Annak érdekében, hogy a pedagógusok és a tanulók a lehető legkönnyebben tudjanak áttérni az új munkarendre, az oktatásért felelős miniszter módszertani ajánlást tesz közzé.

A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető és az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket. Amennyiben a pedagógusoknak munkavégzésük érdekében — például a helyi digitális infrastruktúra használata céljából — be kell menniük az intézménybe, erre lehetőségük van.

Az új munkarend idején az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egy fő (ha ez nem megoldható, a helyettesítési rendben kijelölt személy) köteles munkanapokon, munkaidőben, az intézményben, tagintézményben tartózkodni. Az intézmények takarításával, az őrzés-védelemmel, portaszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátását is biztosítani kell. Azon intézményekben, amelyekben a tanulói felügyeletre, illetve a pedagógusok benti munkavégzésére is sor kerül, a rendszeres fertőtlenítést és takarítást, valamint a kézfertőtlenítésre és kézmosásra alkalmas eszközöket továbbra is biztosítani szükséges az eddigi eljárásrend szerint.

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással). Ennek biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az intézményvezető és a fenntartó egyeztessen a feladatért felelős települési önkormányzattal.

Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy véljük, az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is eredményes lehet.

A kollégiumokra vonatkozó információk:

Várhatóan a tanulók döntő többsége hazatér majd, egyes speciális esetekben azonban indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Amennyiben erre sor kerül, javasoljuk, hogy a nevelőtanárok biztosítsák a kollégiumban maradó tanulók felügyeletét, az oktató tevékenységet ellátó pedagógusok esetében pedig a tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán megfogalmazott általános eljárás érvényes. Azokban a kollégiumokban, amelyekben tanulók, illetve nevelők maradnak bent, a veszélyhelyzet ideje alatt, egyéb rendelkezésig az ellátásukat olyan módon kell megoldani, hogy lehetőség szerint ne érintkezzenek a külvilággal.

Az SNI ellátással kapcsolatos információk:

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények esetében az utazó gyógypedagógiai szolgálat jelenleg szünetel. Minden más vonatkozásban az általános tudnivalók érvényesek velük kapcsolatosan.

A pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó információk:

A Kormányhatározat nem vonatkozik a pedagógiai szakszolgálatokra. Tekintettel arra, hogy ezekben az intézményekben jellemzően nem kerül sor csoportos foglalkozásokra, a Klebelsberg Központ külön levélben fogja tájékoztatni a pedagógiai szakszolgálati intézményeket arról, hogy szolgáltatási típusonként hogyan szükséges módosítani a működés, a munkavégzés menetét a veszélyhelyzet adta körülményekhez igazodva.

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérünk minden intézményvezetőt, pedagógust, tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm!

Budapest, 2020. március 14.

Tisztelettel:

az emberi erőforrások minisztere


3/2020. (111. 14.) EMMI határozata

tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a köznevelési intézményekben

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva –figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a következő határozatot hozom:

 1. A köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7, a), k) és l) pontjában foglalt intézmények kivételével a köznevelési intézmények (továbbiakban: köznevelési intézmények) működési rendjét a 2-5. pontban foglaltak szerint határozom meg.
 2. A köznevelési intézményekben a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
 3. A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
  1. a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
  2. a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
 4. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.
 5. A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. március 16. napjától a köznevelési intézmények vezetőinek feladataként kerül rögzítésre olyan módon, hogy a köznevelési intézményben, továbbá tagintézményében
  1. az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek vagy
  2. ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az a) pontban foglaltak teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia.
 6. Ez a határozat azonnal végrehajtandó.

Budapest, 2020. március 14.