Átjelentkezés iskolánkba

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTJELENTKEZÉS MENETÉRŐLKedves Jelentkezők! Tájékoztatjuk önöket, hogy Jelenleg minden osztályunk létszáma (és az intézmény összes tanuló létszáma is) meghaladja a jogszabályok által lehetővé tett maximumot, új diák fogadása ezért számunkra jelenleg nem engedélyezhető.

Mindazonáltal, sikeres további tanulmányokat kívánunk!

Jelentkezési lap ÁTJELENTKEZŐKNEK (letöltése)

Átjelentkezés tanév elején:

  • Új tanévre augusztus 15-ig várjuk az átjelentkezésről szóló szándéknyilatkozatot (a mellékletben található kitöltött jelentkezési lapot (Átjelentkező adatlapa diák eddigi bizonyítványainak másolatával az info@tbg.hu és a gyenes.mate@tbg.hu címre.
  • Az átjelentkező vizsga pontos időpontjáról és helyéről emailben adunk tájékoztatást augusztus folyamán, illetve az iskola honlapján (tbg.hu) is megtalálható majd ez az információ.

Átjelentkezés tanév közben:

  • Félév lezárásakor,  január 31-ig lehetséges, a mellékletben található kitöltött jelentkezési lapot és a diák eddigi bizonyítványainak másolatát elküldve az info@tbg.hu és a gyenes.mate@tbg.hu címre.  
  • Az átjelentkező vizsga pontos időpontjáról és helyéről a Titkársággal történt egyeztetés után emailben adunk tájékoztatást.

Átjelentkező vizsga:

  • A jelentkezők írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, ennek témája az aktuális / aktuálisan befejezett tanév anyagára vonatkozik,
  • részt vesznek egy osztályfőnöki vagy szaktárgyi elbeszélgetésen a választott tagozatnak megfelelően .
  • A három részvizsga összesített eredménye alapján születik döntés a diák átvételéről.

Tagozataink (2020/2021):

9. évfolyamon

idegennyelv/történelem (A),
matematika/biológia – kémia komplex (B)
történelem/idegennyelv(C)
matematika/biológia – kémia komplex(D)

10. évfolyamon:
matematika/történelem (A),
történelem/biológia – kémia komplex (B)
történelem/idegennyelv(C)
matematika/biológia – kémia komplex(D)

11. évfolyam: 
matematika/történelem (A)

matematika/fizika (B)

történelem/magyar (C)

biológia – kémia komplex (D)

12. évfolyam

matematika/történelem (A)

matematika/fizika (B)

történelem/magyar (C)

biológia (D)

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az adott tagozatra való átjelentkezés fogadása az osztálylétszámtól is függ! 

Nyelvoktatás

Intézményünkben második idegen nyelvként olaszt, németet és franciát lehet választani. Amennyiben a diák ezek közül a nyelvek közül egyiket sem tanulta, úgy átvétele esetén vállalja, hogy az általa választott nyelvből a tanév végéig pótolja a lemaradását, és osztályozó vizsgát tesz belőle. Ugyanez a helyzet akkor is, ha nagyon nagy az elmaradása a nyelvi csoport tudásszintjéhez képest.

További feltételek

  • Amennyiben a tanuló olyan tagozatra jelentkezik, melyet eddig nem tanult emelt óraszámban / emelt szinten, átvétele esetén vállalja, hogy a szaktanárral egyeztetett későbbi időpontban különbözeti vizsgát tesz belőle.
  • Az átjelentkező tanuló – átvétele esetén – köteles a szaktanárral egyeztetett időpontban osztályozó vizsgát tenni a helyi tantervben rögzített olyan tantárgyból, amelyet korábban nem tanult.

Jelentkezési lap ÁTJELENTKEZŐKNEK (letöltése)

Csatolmányok